Mağaza Ortam KokulandırmasıPsikolojik araştırmalar gösteriyor ki satın alma güdüsünü harekete geçiren yedi temel dürtü var. Bunların tamamı tatmin yani doyum süreciyle ilgili fizyolojik ve psikolojik ihtiyaç olarak ilk sırada yer alır. Sonra belleklere yer etmiş önermeler giriyor devreye. Geriye kalan şey ise beş duyunun görevini yerine getirmesidir.

Sanılanın aksine satın alma kararında görme duygusunun önceliği yok. Süreci tetikleyen duyumsamalar, ilginç şekilde kokuyla ilgili. Görme hafızası daha gelip geçici bir yapıya sahip ama koku öyle değildir. Koku hem geçmiş zamanla ilgili olarak belleği harekete geçirir hemde duyumsama yoluyla hayal dünyasını uyandırır.

Sokakta yürürken burnunuza gelen tanıdık bir koku eski bir sevgiliyi yada yaşanmış güzel bir anıyı hatırlatabilir. Çünkü her koku özel bir kodlamayla koku belleğinde saklanır. Kokunun duyguları harekete geçirmedeki gücünü, reklam ve pazarlama sektörü de keşfetti. Yapay olarak geliştirilmiş pek çok koku ürün ve mağazalarda bir pazarlama taktiği olarak kullanılmaktadır.

Mağaza Ortam Kokulandırması


Koku insanların açlık keyif ve satın alma dürtülerini uyandırır. Unlu mamul satan bir mağazanın verdiği koku açlık hissi verir. Yada bir kahve dükkanından çıkan koku keyif alma duygusunu uyandırır. Mağazada ise tekstil kokusu ve kimyasal ürün kokusunun karışımı ortama sıcak ve hoş bir koku vererek kaliteli ve keyifli bir ortam sağlar.

Mağaza kokusu, ten ve parfüm kokuları bazı insanlarda tiksintiye dönüşür. Özellikle deneme odalarında temiz hava girişi ve havalandırma sirkülasyonu çok iyi olmalıdır.